Wednesday, 07/12/2022 - 11:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Tầng

Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGHU, ngày 12/4/2021 của Ban Tuyên Giáo huyện ủy Hướng Hóa về việc “Tổ chức Diễn đàn chi bộ năm 2021”; Kế hoạch số 23-KH/ĐU ngày 16/4/2021 của Đảng ủy xã Ba Tầng về Kế hoạch tổ chức diễn đàn chi bộ năm 2021; Ngày 25/10/2021 Chi bộ Trường TH&THCS Ba Tầng tổ chức diễn đàn sinh hoạt Chi bộ với chủ đề “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Thông qua diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Diễn đàn được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tạo không khí dân chủ, cởi mở, huy động trí tuệ của cán bộ, đảng viên và tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp toàn thể Chi bộ. qua đó làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhận thức đầy đủ hơn, rõ ràng hơn về ý thức hơn về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tromng tình hình mới.

Mốt số hình ảnh tại diễn đàn

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 12 : 738