Thứ tư, 07/12/2022 - 09:20|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Tầng
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Kế hoạch Tuần 13 29/10/2022
2 KẾ HOẠCH TUẦN 12 22/10/2022
3 KẾ HOẠCH TUẦN 12 15/10/2022
4 KẾ HOẠCH TUẦN 06 12/10/2022
5 KẾ HOẠCH TUẦN 07 12/10/2022
6 KẾ HOẠCH TUẦN 08 12/10/2022
7 KẾ HOẠCH TUẦN 09 12/10/2022
8 KẾ HOẠCH TUẦN 10 12/10/2022
9 KẾ HOẠCH TUẦN 11 12/10/2022
10 KẾ HOẠCH TUẦN 2 11/09/2022