Wednesday, 07/12/2022 - 09:39|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH&THCS Ba Tầng
STT Tên tài liệu Ngày tải lên Tải về
1 Kế hoạch Tuần 17 26/12/2021
2 Kế hoạch Tuần 16 17/12/2021
3 Kế hoạch Tuần 15 13/12/2021
4 Kế hoạch Tuần 14 04/12/2021
5 Kế hoạch Tuần 13 27/11/2021
6 Kế hoạch Tuần 12 21/11/2021
7 KẾ HOẠCH TUẦN 11 14/11/2021
8 Kế hoạch Tuần 10 08/11/2021
9 Kế hoạch Tuần 9 29/10/2021
10 Kế hoạch Tuần 8 25/10/2021